سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر روستا – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
عبدالحسین جهانمیری – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه شبکه های عصبی با معادلات پایه (موازنه جرم) ترکیب می گردد و به کمک آن مدل بیوراکتور تولید پنی سیلین بدست می آید. بطور کلی در معادلات پایه ممکن است بدست آوردن بعضی از ترمها مانند : ضریب نفوذ ، سرعت مخصوص ، … مشکل باشد یا مقدار آن از دقت خوبی برخوردار نباشد ، در این صورت ترمهای مشکوک رامی توان به کمک شبکه های عصبی و با استفاده از داده های عملی بدست آورد و در معادلات پایه قرار داد تا به بدین ترتیب مدل فرآیند قابل ح ل گردد . چنانچه در مدل فرآیند از ترکیب معادلات پایه و شبکه های عصبی استفاده شود ، نسبت به حالتیکه تنها که از شبکه های عصبی استفاده می شود ، به داده های کمتری جهت آموزش شبکه عصبی نیاز است و مدل بدست آمده از قابلیت پیشگویی بهتری برای داده های پراکنده یا داده های همراه با اغتشاش برخوردار است.