سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عسگری – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مطالعه تغییرات پروفیل طولی بستر رودخانه پایین دست در عرض آن از دیدگاه تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس مدل لوله جریان برای شبیه سازی رودخانه های آبرفتی (Gstars-2) به منظور بررسی فرسایش و رسوبگذاری رودخانه پایین دست مخزن سد به کار گرفته شده ومطالعه موردی روی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا در طی علمیات ساخت سد انجام یافته است. نتایج رسوب حاصل از اجرای این مدل در حالات و معادلات مختلف جریان رسوب با نتایج مطالعه مقدار رسوب سد که توسط مشاور طرح در فاز یک مطالعاتی سد صورت گرفته بود، مقایسه گردیده و نشان دادهش ده است که رهاسازی آب رسوبگیری شده از طریق تونل های انحراف آب، رودخانه پایین دست سد را در طی مراحل ساخت در معرض فرسایش شدید و تغییرات نیمرخ بسترجریان قرار داده و ممکناست تا زمان بهره برداری از سد مزبور عملکرد بند انحرافی پایین دست سد در اثر بالا آمدن رسوبات رودخانه با مخاطره مواجه گردد.