سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی داننده مهر – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه تهران دانشگاه صنعت آب و برق
مسعود شیشه‌گر – کارشناسی مهندسی عمران سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق
احسان ملک عباسلو – کارشناسی مهندسی عمران سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

سری نرم افزارهای HEC توسط مرکز مهندسی عیدرولوژی آمریکا در شاخه های مختلف هیدرولیک و مهندسی آب تهیه شده و در دنیا برای خود شهرت قابل توجهی کسب نموده است. از میان این نرم افزارها می توان به مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS اشاره نمود. این مدل بر اساسشبیه سازی بارندگی-رواناب در حوضه ها با استفاده از قابلیت های گرافیکی بسیار قوی، جهت مطالعات آبرسانی، هیدرولوژی سیلابها پیش بینی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه ها در مقابل توسعه شهری زهکشی آبهای سطحی طراحی سرریز مخازن کاهش خسارت سیلابها، تدوین قوانین و مقررات سیلابدشتها و غیره قابل استفاده است. از مزیت های مهم این مدل قابلیت کالیبره کردن مدل برای پروژه و حوضه مورد مطالعه است. در مقاله حاضر ضمن معرفی مختصری از قابلیت های این نرم افزار، مدل برای حوضه شهری مهرانه رود تبریز اجرا و اثرات روندیابی سیلابهای این رودخانه در شهر تبریز بررسی شده است.