مقاله کاربرد مدل PCMM در ارزشيابي عملکرد کارکنان (بررسي ميزان عملکرد کارکنان دانشگاه پيام نور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل PCMM در ارزشيابي عملکرد کارکنان (بررسي ميزان عملکرد کارکنان دانشگاه پيام نور)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي عملکرد
مقاله پي.سي.ام.ام
مقاله فعاليت هاي اجرايي
مقاله فعاليت هاي نهادينه سازي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: داستار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي نظام ارزشيابي عملکرد در دانشگاه پيام نور بر اساس الگوي پي.سي.ام.ام است. ابتدا مفهوم و فنون ارزشيابي عملکرد کارکنان، به اجمال، مطرح مي شود؛ سپس مدل پي.سي.ام.ام، به تفصيل، معرفي و ويژگي هاي آن بررسي مي شود.
با طرح روش شناسي تحقيق و ويژگي هاي جامعه آماري مورد نظر، داده هاي آماري، به اختصار، تحليل و نمودار تحليل مسير مربوط به روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته ترسيم مي شود، و در نهايت، فرضيه هاي تحقيق در بحث قرار مي گيرد.
ويژگي اين پژوهش آزمون مدلي است که به نظر مي رسد در سازمان هاي ايراني و، به خصوص، در يک دانشگاه ايراني تاکنون استفاده نشده است.
نتايج اين تحقيق مي تواند به معرفي اين مدل و استفاده بيشتر از آن در سازمان هاي کشور منجر شود.