سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر کریمی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
رضا اردکانیان – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی تاثیر توسعه بخشی از یک حوضه آبریز بر بخشهای دیگر، بویژه پایین دست، یکی از المانهای فرایند مدیریت منابع آب در مقیاس حوضه آبریز است . مدلهای مختلفی برای بررسی عملکرد سیستمهای آبی تهیه شده است که هریک مزییتها و محدودیتهای خاص خود را دارند . مدل FEWREM یکی از مدلهای بهینه یابی برنامه ریزی سیستمهای آبی است که در سال ۱۳۸۵ توسط مولفین
تهیه شده است . این مدل از مفهوم المان های محدود برای مدلسازی سیستم آبی استفاده کرده و حداقل سازی کمبودها در تامین نیازهای کشاورزی، صنعت و شرب دریک افق ۱۰ ساله و برای سه سناریوی خشک، تر و معمولی، بعنوان هدف در آن در نظر گرفته شده است . کاربرد مدل در سیستم آبی کرخه، شامل سد کرخه و سیستم پایین دست آن تا هورالعظیم، که یکی از سیستمهای آبی بین المللی در جنوب غرب ایران است، نشان می دهد که سد کرخه مانند یک جداکننده عمل میکند که تاثیر منفی عملکرد بالادست سد را بر پایین دست به میزان قابل توجهی کاهش می دهد . انتقال آب به حوضه آبریز کرخه از حوضه بالادست، علاوه بر تاثیر مثبت در بالادست کرخه، تاثیر بمراتب بهتری را نیز برای آوردها به سد کرخه و تامین نیازهای پایین دست آن خواهد داشت .