سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهرداد میرابی – استاد مدعو موسسه آموزش عالی خاوران
حمیدرضا خراسانیان – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

چکیده:
شبکه توزیع آبرسانی شهری در حکم زیرساخت های شهری هستند و شامل چهار بخش: پمپ ها، مخازن ذخیره آب، لوله ها و شیرآلات می باشند. در این بین لوله ها قسمت اصلی پیکره توزیع آب شهری را تشکیل می دهند و وظیفه اصلی آنها توزیع آب در سطح شهری می باشد. در سالهای اخیر کاهش تلفات آب به عنوان یکی از راهبردی ترین و اقتصادی ترین راه های مقابله با کم آبی در کشور مطرح شده است. با توجه به فراوانی زیاد و مدفون بودن لوله ها در داخل خاک، بیشتر از بقیه اجزای شبکه دچار حادثه می شوند، در نتیجه انتخاب جنس مناسب لوله ها می تواند موجب استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش خسارات گردد. با توجه به تنوع موجود در میان لوله ها و شاخص های متعدد جهت انتخاب آنها استفاده از روش های جدید تصمیم گیری امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. در این تحقیق مبتنی بر دیدگاه مدیریت ریسک، لوله های موجود در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین با در نظر گرفتن معیارهای مختلف تصمیم گیری اعم از فنی، اقتصادی و اجرائی و به کمک عملگر میانگین گیری وزنی هندسی مرتب شده زبانی (LOWGA) که قادر به پیاده سازی خصوصیات ذهنی تصمیم گیری از لحاظ ریسک پذیری/ گریزی می باشد، گزینه برتر انتخاب می گردد.