سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی طهماسبی – مجتمع سازندگی و آموزش خراسان وابسته به وزارت نیرو

چکیده:

بهره وری در واقع استفاده موثر و کار آمد از منابع تحت اختیار می باشد . بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار (ILO) بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید با داده های به کار رفته به منظور تولید آن ستاده [.۱] داده های مهم در تعریف فوق نیروی انسانی، سرمایه، موارد و انرژی و ستاده سیستم کالا و خدمات می باشند . مدیریت کیفیت جامع نگرشی است که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت و همکاری تمامی کارکنان می باشد که از طریق ایجاد نظام پیشنهادات، دوایر کنترل کیفیت و ایجاد تیم، تجلی می یابد .
در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مفاهیم بهره وری، مدیریت انرژی، مدیریت کیفیت جامع اصول و ابزارها، کاربرد آن در مدیریت انرژی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نمونه ای از کاربرد مدیریت کیفیت جامع در مدیریت انرژی برای یکی از کشورها ارائه می شود .