سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی،دانشگاه شیراز
مهرداد پسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز

چکیده:

تجزیه و تحلیل آزمون پمپاژ با استفاده از مشتق افت – زمان بطور موثری تحلیل کیفی و کمی نتایج آزمون هیدرولیکی را بهبود بخشیده است. ارجحیت این روش مرهون حساسیت مشتق نسبت به تغییرات اندک افتاست، که این تغییرات ممکن است با روش مرسوم استفاده مستقیم از نتایج افت – زمان به خوبی آشکار نگردند. این روش جدید، تشخیص رژیم جریان و مرزهای هیدروژئولوژیکی (درونی و بیرونی) و زمان برقراری شرایط جریان شعاعی را میسر می سازد.