سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیس آباده زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجلال سهیل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی مصالح جدیدی در مهندسی عمران جهت اصلاحات زیربنایی بکار گرفته شده اند. در این میان مصالح هوشمند بیش از سایر مصالح از سوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این مصالح فولاد است که مشتمل بر دو ساختار بلوری بنام های آوستنایت و مارتنسایت می باشد. که دارای دو ویژگی متمایز کننده از فولاد معمولی شامل تغییر شکل هوشمند و سوپر الاستیسینه هستند. تاثیرات این دو ویژگی منحصر بفرد را در این دو ساختار می توان بصورت پیش تنیدگی در میلگردها توان بخشی و … مشاهده نمود و همین خصوصیات باعث خواهد شد که استفاده از این مواد در مهندسی عمران مرود توجه قرار بگیرد. یکی از موضوعات مهمی که این تحقیق دنبال می کند کاربرد مصالح هوشمند در مهندسی عمران بر اساس بررسی شخصی جمع آوری اطلاعات پایه ای و خواص مکانیکی در مورد این مواد می باشد در آزمایش کشش تک محوره ، منحنی نیرو-تغییرشکل و منحنی تنش کرنش از مصالح سوپرالاستیک و مصالح تغییر شکل دهنده هوشمند بصورت مجزا اندازه گیری و نشان داده شده است. بمنظور ارزیابی عملکرد تیرهای خمشی با مصالح سوپرالاستیک بعنوان میلگردهای مسلح کننده دو آزمایش بر روی تیربتنی مسلح انجام شده است. یکی از تیرها با میلگرد عادی مسلح شده است و دیگری با مواد سوپر الاستیک است.