سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ژاله صابرنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

پیشنهاد این طرح تحقیقاتی این است که از بین شش دسته سامانه ایستای خورشیدی انواع مناسب آنرا که می‌تواندکارآیی بیشتری در خانه های مسکونی داشته باشد، انتخاب و برای طراحی در ساختمانهای مسکونی شهر کرمان معرفی نماید. در این تحقیق ابتدا کلیاتی در زمینة منابع انرژی مطرح گشته و سپس مطالعه‌ای بر روی شش نوع سامانة خورشیدی ایستا که در حال حاضر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، انجام می‌شود. سپس فرضیة کاربرد این سامانه ها در ساختمانهای مسکونی بعنوان موضوع اصلی این تحقیق مطرح می‌گردد. با توجه با مطالعات اقلیمی انجام شده در این طرح شهر کرمان بعنوان یک مکان مناسب برای طراحی خورشیدی انتخاب می‌شود. بنابراین برای اثبات یا رد فرضیة مطرح شده یک پلان مسکونی نمونه واقع دراین شهر طراحی گشته وسپس سامانه های ایستای مناسب و پیشنهادی برای پلان مذکور در طرح موجود قرار می‌گیرند تا بتوان برای آزمون فرضیة طرح سنجش لازم را انجام داد. در این مرحله سامانه‌های بکار گرفته شده از نظر برآورد مقدار انرژی گرمایشی حاصله برای ساختمان نمونه، مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفته تا بتوان میزان انرژی صرفه جویی شده در اثر کاربرد این سامانه ها در ساختمان نمونه را، مشخص کرد. ارزیابی موجود بوسیلة محاسبات تحلیلی کاملی صورت می‌گیردکه این محاسبات براساس روشLCR که یک روش رایج و مطرح برای محاسبات سامانه‌های ایستا در محافل علمی جهان بشمار می‌آید، انجام می‌شود. در محاسبات انجام یافته مقدار دقیق انرژی صرفه جویی شدة سالانه در مقایسه با انرژی کل مصرفی ساختمان در حالت عادی قرار می‌گیرد تا بتوان به نتیجة نهایی هدف مطرح شده درتحقیق دست یافت.