سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد جما پور – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در این مقاله ابتدا به تجزیه و تحلیل منحنی های رشد پرداخته است . سپس به بررسی کاربرد آنها در مطالعات انرژی برای الگوسازی تقاضای انرژی الکتریکی با ارائه یک مثال کاربرردی در سطح استان چهارمحال بختیاری بر اساس روند رشد مصرف بارهای گوناگون(خانگی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و عمومی) در طی سال های گذشته می پردازد. با بکارگیری تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS، مدلهای رشد (مانند نمایی، گامپرتز و نمایی تعدیل شده) مورد آزمون قرار گرفته و ضرایب و پارامترهای بهترین الگوی رشد برای هر مصرفی تخمین زده می شود. سپس به پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای انرژی الکتریکی بر اساس بهترین الگوی رشد برای هر بار مصرفی تا پایان برنامه سوم و چهارم دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت. می توان از این برآورد، در بهبود بخشیدن به نحوه برنامه ریزی و تکنیک های تحلیل سیستم توزیع نیروی برق، برای تعریف پروژه ها و بهره برداری بموقع از آنها با توسعه بهینه سیستم همگام با رشد بار و هماهنگ با حفظ قابلیت اطمینان سیستم برای آینده (در سطح استان چهارمحال و بختیاری) استفاده نمود.