سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد جمال پور – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی میزان بهره مندی مشترکان خانگی برق از چند وسیله انرژی بر خانگی ( مانند دستگاههای صوتی، فریزر، اتو، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ) با شبیه سازی منحنی های رشد برحسب گروههای درآمدی با نمونه آمارگیری انجام شده در سه ناحیهشاخص از نظر مصرف ( کم، متوسط و پر ) در سطح شهر » شهرکرد « مرکز استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است . سپس با بکارگیری تحلیل رگرسیون غیرخطی به کمک نرم افزار SPSS ، مدلهای رشد ( مانند نمایی، گامپرتز و نمایی تعدیل شده ) مورد آزمون قرار داده و بهترین مدل و الگوی رشد برای هر وسیله انتخاب گردیده است . همچنین میزان بهره مندی مشترکان خانگی ( متغیر وابسته ) از وسایل انرژی بر خانگی را به یک کمیت زمان مانند تعداد خانوار برحسب گروههای درآمدی ( متغیر مستقل ) ارتباط می دهد . از نتایج بدست آمده، می توان در برآورد و تخمین مؤلفه های دیماند بارالکتریکی در بخش خانگی استفاده نمود .