مقاله کاربرد منطقه خنثي در ساخت پروتز کامل (معرفي تکنيک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد منطقه خنثي در ساخت پروتز کامل (معرفي تکنيک)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه خنثي
مقاله پروتز کامل
مقاله گير
مقاله ثبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پروايي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم توجه به عملکرد عضلات محدودکننده پروتز کامل علاوه بر کاهش گير و ثبات مشکلات ديگري را نيز در پي خواهد داشت که نهايتا پروتز کامل را با عدم رضايت بيمار مواجه مي کند. ثبت و به کارگيري منطقه خنثي از بروز چنين مشکلاتي جلوگيري مي کند. منطقه خنثي فضايي از ناحيه بي دنداني در دهان بيمار است که در آن نيروهاي اعمال شده از طرف زبان به سمت خارج بر پروتز توسط نيرو هاي اعمال شده از طرف لب ها و گونه ها به سمت داخل بر پروتز خنثي مي شود. ثبت و استفاده از منطقه خنثي در فرم دادن کانتور سطح پاليش شده دنچر و موقعيت دندان ها خصوصا در مورد بيماران داراي ريج هاي شديدا آتروفيک، بيماران مسن و نيز بيماران با بعد عمودي کاهش يافته از اهميت زيادي برخوردار است.
معرفي تکنيک: در مطالعه حاضر که يک مطالعه جهت معرفي تکنيک است، منطقه خنثي در بيماري که مبتلا به کاهش تونسيته عضلات صورت بود، با کمک مواد بهسازي بافت بر روي ريم هاي آکريلي فک بالا و فک پايين که در تري هاي اختصاصي دو فک ايجاد شده بودند، ثبت شد.
نتيجه گيري: از آنجايي که پس ازFollow up  هاي ۲ هفته اي و ۲ ماهه پس از تحويل پروتز به بيمار، وي رضايت کافي را از پروتزش داشت، به نظر مي رسد که روش معرفي شده در اين مطالعه، روش مناسبي جهت ساخت پروتز کامل، خصوصا در اينگونه بيماران (مبتلا به کاهش تونوس عضلاني و …) باشد.