سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود عسکری – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
علی قاسمی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
سعید چراغی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
بهداد ناظم الرعایا – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

چکیده:

اکتشاف معادن فرایندی پیچیده و پرهزینه است و دانش فنی مربوط به آن بسیار گرانبهاست . تصاویر ماهواره ای حاوی اطلاعات بسیار زیادی در مورد جنس لایه سطحی زمین می باشند و می توانند در اکتشاف معادن سطح ز مین بسیار سودمند باشند . علم سنجش از دور با استفاده از روشهای نوین پردازش اطلاعات توانسته است کاربردهای زیادی در زمینه هایی مانند زمین شناسی، جنگلها و مراتع، علوم زیست محیطی و شهرسازی پیدا کند . هدف این تحقیق طراحی سیستم هوشمندی براساس منطق فازی است که بتوان د با استفاده از تصاویر ماهواره ای مناطق امیدبخش کانسارهای تیپ کربناته را تشخیص دهد . خروجی سیستم تصویری است که در آن مناطقی که امکان وجود دولومیت در آنها زیاد است با رنگ سفید و مناطق دیگر سیاه هستند . ورودی سیستم هفت تصویر تک رنگ از منطقه موردنظر م یباشد که توسط ماهواره Landsat TM در هفت باند فرکانسی تصویرداری شده است .برای آموزش سیستم هوشمند فازی، ابتدا منطقه ای که دولومیت در آن وجود داشته باشد و تصاویر ماهواره ای آن در دسترس باشند انتخاب می شود و سپس خروجی مطلوب سیستم ساخته می شود. با استفاده از این داد ه ها، شبکه عصبی فازی آموزش داده می شود تا شبکه عصبی فازی با قابلیت اکتشاف کانسارها ی کربناته با م یزبان دولومیتی حاصل شود . صحت عملکرد سیستم، با استفاده از تصاویر ماهوار های و نقشه های زمین شناسی مربوط به نقاط شناخته شده دیگری بررسی شده است.