سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

کیومرث حبیبی – عضو هیات علمی
پروانه زندی – فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس وکارشناس ارشد شهرداری

چکیده:

با شروع تحولات جدید به ویژه پس از آغاز اصلاحات ارضی و پیامد آن مهاجرت های روستایی، رشد اقتصادی اوائل دهة ۵۰ و بالا رفتن د رآمدها و جاذبه های شهری جنگ تحمیلی و سیاستهای تمرکز زدایی استانی جمعیت شهر سنندج از ۹۵ هزار نفر در سال ۵۵ به ۳۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ افزایش یافت . فرایند این جهش جمعیتی توسعه شدید فیزیکی شهر بوده است . با یک فرض ثابت مبنی بر تولید زبالة تولیدی هر شهروند به صورت سرانه که در سال ۷۸ معادل ۲/۱کیلوگرم بوده است . امروزه این شهر با تولید ۷۱۴ تن زبالهروبروست. به عبارتی طبق آخرین آ مار اعلام شده هر نفر روزانه ۲/۱کیلوگرم و سالیانه ۷۶۶ کیلوگرم زباله وارد چرخة زیستی شهرسنندج می نماید . با توجه به اینکه مواد زائد به هن گام دفن به ۲۰ درصد حجم اولیه خود کاهش می یابد و هر مترمکعب آن با ۴۵۰ ۰ مترمکعب تبدیل خواهد شد که در آن صورت هم اگر ۷۱۴ تن زباله در لایه ای از خاک به ضخامت ۳ متر / کیلوگرم وزن به حجم ۲ دفن شود فضایی در حدود ۱۰۵ م ترمربع در روز نیاز دارد که این مساحت در سال برا بر ۳۸ هکتار خواهد بود . مکان یابی اولیه محل دفن زبالة شهر سنندج در اطراف جادة قدیم مریوان در شمال شرقی سنندج نسبت به محل کنونی دفن زباله در فاصلة ۱۰ کیلومتری این شهر در یک کیلومتری جادة سنندجکرمانشاه مابین روستاهای چنو و کیلک از لحاظ اکثر شرایط محیطی ، طبیعی و اقتصادی بهینه تر بود ه است. اما به نظر می رسد محل کنونی دفن زباله علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و اثرات و آلودگی های زیست محیطی آن نه تنها در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز اثرات منفی خو د را بهتر نشان داده وتوسعه پایدارناحیه جنوبی این شهر رابا بحران مواجه ساخت .توانایی GIS به عنوان مجموعه ای سازمان یافته از نرم افزار، سخت افزار،
اطلاعات جغرافیایی و نیروی انسانی متخصص که به منظور کسب، ذخیره، بهنگام سازی، پردازش و تحلیل کلیه اشکالات جغرافیایی طراحی و ایجا د شده است باعث شده ، کاربرد وسیعی در مسائل زیست محیطی به ویژه در تعیین مکان و محل مناسب دفن مواد زائد