سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدسعیدا… مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد حیدری ارجلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

محاسبه پخش بار یکی از اساسی ترین مسائل در مهندسی برق است . در مسئله پخش بار پاسخ تکراری مجموعه بزرگی از معادلات خطی از قسمتهای وقت گیر شبیه سازی سیستم های قدرت میباشد . عیب اصلی همه روشهای پیشرفته مقدار بسیار زیاد محاسبات مورد نیاز می باشد . این امر بخاطرعملیات تجزیه ، ترکیب و محاسبات ماتر یس ژاکوبین می باشد . اجرای درست این روشها در شبکه هایی با ابعاد وسیع نا کارا و منجر به حافظه و زمان محاسبات اضافی می – شود . بنابراین نیاز ضروری به یک روش جدید وجود دارد تا بتواند نسبت به روشهای موجود سریعتر حل گردد . با این هدف , در این تحقیق یک روش تازه بر اسا س منطق فازی برای حل مسئله پخش بار ارائه می شود . اساساً منطق فازی در روش پخش بار دکوپله سریع انجام می گردد . در روش پخش بار فازی ) ) FLF خطای توان اکتیو و راکتیو در هر گره سیستم بعنوان مقادیر ورودی قطعی انتخاب و هر کدام درون فازی کننده ، فازی می شوند . موتور است نتاج یک پایگاه قاعده بکار می برد تا سیگنالهای خروجی فازی را تولید کند سپس این مقادیر غیر فازی شده و مقادیر قطعی جهت اصلاح زاویه و اندازه ولتاژ هر گره سیستم انتخاب میشود . کارآیی روش پیشنهادی با تست بر روی سیستم های مختلف ( سیستمهای ۶۸ , ۱۴ و ۱۴۵ شینه استاندارد و سیستم قدرت خوزستان ) تائید شده است .