سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قوجه بکلو – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیش بینی بار بدلیل اهمیت فوق العاده ای که در بهره برداری و گسترش سیستم دارد. یکی از مباحثی است که از بدو پیدایش صنعت برق به آن توجه خاص نشان داده شده است. روشهای مختلف پیش بینی اساسا بر پایه برازش یک الگو اندازه گیری ها و سپس پیش بینی از روی الگوی بدست آمده قرار دارند. بدلیل وابستگی قابل توجهی که حداکثر بار یک ماه از سال با حداکثر بار ماه قبل و یا حداکثر بار همان ماه از سال قبل دارد الگوهای ساده پرازش منحنی نمی توانند به خوبی الگوهای SARIMA به اندازه گیری ها برازش پیدا کرده و در نتیجه پیش بینی های الگوهای SARIMA به مراتب بهتر خواهند بود. کار با الگوهای SARIMA نیز مشکلات فراوانی به همراه دارد. اگر از مسائل مربوط به تعیین درجه الگو صرفه نظر کنیم برآورد پارامترهای الگو از روشهای پیچیده ای امکان پذیر است که هر چه بر تعداد اندازه گیری ها افزوده می شود نیاز به حافظه کامپیوتر بیشتری داشته و بالطبع حجم محاسباتی زیادتری نیز خواهند داشت و در صورت فراهم آمدت اندازه گیری های جدیدتر معمولا تصحیح پارامترهای الگوهای SARIMA امکان پذیر نبوده و محاسبات باید از ابتدا تکرار شوند. مشکلات همگرایی و عدم توانایی در تصحیح پارامترها سبب می شود تا این الگوها را نتوان در سیستم های SARIMA بکار گرفت.