سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا حسنیان معرف – مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران ( شاخه شمالی – دانشگاه صنعتی جندی ش

چکیده:

دراین مقاله نصف مدل یک خودرو در نظرگرفته شده است و معادلات حاکم بر حرکت آن با توجه به درجات آزادی بدست آمده است.فرض شده که حرکت بخش های متصل در تعلیق به صورت خطی عمودی بوده و حول مرکز ثقل خودرو نیز گشتاور چرخشی وجوددارد.سپس بادرنظرگرفتن تغییرات پارامترهای سرعت و شتاب در بخش تعلیق جلو وپشت خودرو، کنترلری از نوع فازی طراحی شده کهدر برابر نیروهای وارده بر بدنه خودرو و سرنشین که ناشی از ناهمواری سطح جاده است، مقاومت می کند و در نهایت نمودارهای حالت کنترل شده و بدون کنترلر نشان داده شده است. این طراحی براساس آرامش سرنشین خودرو و راحتی رانندگی صورت گرفته است.