سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران جناب – بهره ورز سیستم

چکیده:

میزان پیشرفت و توسعه ی هر مجموعه ای اعم از کشوری تا خانواده ارتباط مستقیم با میزان بهره وری حاصل در آن دارد، به نحوی که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از شاخص های بالای
بهره وری برخوردار بوده، و نیز در حال حاضر بهره وری در سرلوحه ی برنامه ی کشور قرار داده شده و از اولویت ملی بالایی برخوردار گردیده و در جهات مختلف توسعه ی آن مد نظر قرار گرفته شده است. با توجه به اهمیت توسعه ی بهره وری و مکانیزم تحقق آن که بر پایه تجزیه و تحلیل شاخص ها و شناخت نقاط ضعف و فعالیت های گروهی و خلاق و بهبود مستمر است، از طرف دیگر با در نظرگیری نقاط مشترک بین دیدگاه های موضوعی بهره وری و مهندسی ارزش، می توان در اجرای توسعه ی بهره وری به صورت کاملا مؤثر جهت رسیدن به نتایج مناسب و ملموس، متد مهندسی ارزش را بکار گرفت. در این مقاله از یک طرف نقاط مشترک دیدگاه های مهندسی ارزش و بهره وری شرح داده شده و از طرف دیگر موارد و نکات کاربردی مهندسی ارزش در مراحل چهار گانه ی بهره وری اعم از امکان سجی، طراحی، تجزیه و تحلیل و بهبود مورد بررسی قرار می گیرد.