سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مریم آبگینه – دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین

چکیده:
مهندسی ارزش ، روشی ساختارمند برای حل مشکلات و محدودیتهای مدیریتی و مهندسی مطرح در پروژه ها است . در این روش با سازمان دهی کار گروهی تخصصی و نگرش نو و خلاقانه به رویکردهای اجرایی مطرح در پروژه ها ، به شناسایی و هدف هزینه های غیر ضروری پرداخته می شود . هدف پژوهش حاضر ، کاربرد فرآیند مهندسی ارزش به عنوان روشی نوین مدیریتی برای کاهش هزینه های محصول ،مخصوصا کاهش مصرف انرژی در جهت تولید محصول و بررسی میزان کاربرد هر یک از فازهای و موانع اجرایی این فن می باشد . از بین شرکت های تولید کننده سیمان ، شرکت سیمان غرب کرمانشاه انتخاب گردید .و پرسشنامه بین کارکنان واحدهای مختلف توزیع گردید . ابتدا فرضیات پژوهش با توجه هدف اصلی مهندسی ارزش بیان و سپس برای آزمون فرضیات از نرم افزار spss با ۵۹ % اطمینان استفاده گردید.برای آزمون فرضیات و جمع آوری اطلاعات جامعه آماری از پرسشنامه با پاسخ های پنج گزینه ای بصورت طیف لیکرت استفاده شده است. به منظور پیاده سازی روش مهندسی ارزش ، اجرای ۷ فاز لازم می باشد .پژوهشگر به دنبال اینست که آیااجراء مهندسی ارزش در جهت کاهش انرژی در کارخانجات سیمان کاربرد دارد؟ و یااجراء مهندسی ارزش باعث کاهش بهای تمام شده محصول بدون وارد شدن خدشه بر ویژگی کیفی می شود و آیا در کل، اجراء این روش باعث کاهش انرژی مصرفی در تولید سیمان می شود و همین طور ، هفت فازاین روش به چه میزانی مورد استفاده قرار می گیرد . نتایج پژوهش بیانگر آنست ، با آنکه ضرورت استفاده از این روش برای کاهش هزینه های محصول کاملا احساس می شود اما به دلایلی از قبیل : نبود بسترهای قانونی لازم برای اجرای مهندسی ارزش در پروژه ها و صنایع کشور ، ضعف دانش و پذیرش مهندسی ارزش در بخش های اجرایی پروژه ها ،نبود فرهنگ کار گروهی در پروژه ها ، نبود شناخت کافی مدیران و کارکنان نسبت به این روش ، نیاز به مطالعه و پژوهش های بیشتر در این زمینه احساس می شود