سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن مشکلی زاده – معاونت نظارت مهندسین مشار سازآب پردازان
حبیب بصیرزاده – مجری مطالعاتی کارون در سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

اصول بازنگری و تکمیل مطالعات مرجله دوم در حین عملیات اجرایی، عاملی است که علاوه بر بهینه نمودن تکنیکهای فنی ساخت باعث تخصیص بهینه منابع در شرایط بحرانی هر طرح عمرانی خواهد بود. از آنجا که بعضا برآورد ناقص مقادیر کار، وجود معارضین در منطقه، کمبود اعتبار اجرایی طرح و بالاخره طولانی شدن دوره اجرا در طرح های عمرانی, مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، کاهش توان اجرائی و عدم اقتصادی بودن پروژه را به همراه دارد، نقش مهندسین مشاور در قالب ارائه تکنیکهای مهندسی ارزش میتواند انعطاف پذیری سیستم مورد نظر در جهت مقابله با بحرانهای وارده را تقویت نماید. اصلاح مسیر کانال سیلاب بر و سازه انتقال در مرحله اجرایی پروژه سیلاب رامشیر از طرحهای عمرانی استان خوزستان، نتیجه تفکری است روندگرا در یافتن نقاط حساس و ارزشگذاری خاص در یک قضاوت مهندسی، چرا که بررسی مجدد اهداف با شرایط فیزیکی و اجتماعی منطقه در گروه تحلیل ارزش سبب شد تا طرح مشاور اولیه اصلاح گردد. نتیجه این امر صرفه جویی موثر در انرژی و زمان شده که اگر مبلغ اولیه ۳۵ میلیار ریالی کل پروژه را در نظر بگیریم، این ابتکار ذخیره ۱۲ میلیار ریالی را از کل پروژه به ارمغان آورد که خود توانست بخش عمده ای از هزینه های پیش بینی نشده را پوشش و انرژی دوباره را به طرح تزریق نماید. مقاله حاضر ضمن تاکید بر لزوم بکارگیری فن مهندسی ارزش در سطوح مدیریت اجرایی و کنترل پروژه، حذف ان بخش از هزینه ها که نقشی در ارتقای کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیرضروری میباشند را بدون آن که آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آبد توصیه مینماید.