سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
امیر شکاری – گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر – موسسه ى پژوهش
عبدااله مهرابی – مجتمع پتروشیمی رازی

چکیده:

کشور ما به دلیل فقدان نظام ارزیابی و بهره برداری مناسب و کارا، سالانه متحمل زیان های فراوانی می شود. تلاش های عمده ى تغییر، به بسیاری از سازمان ها کمک نموده تا به میزان بالایی با شرایط در حال تغییر، سازگاری یابند. از این رو به منظورکاهش هزینه و زمان اجرای آنها لازم است با بکارگیری روش های تحلیل کارکرد و ارزیابی ارزش، در یک بستر خلاق، دوره ى عمر پروژه، یعنی فرایند طراحی تا ساخت و بهره برداری مورد بررسی قرار گیرد. مهندسی ارزش در واقع تلاشی است سازمان یافته، کارکرد گرا و گروهی که با بکارگیری تخصص های متعدد و خلاقانه، به عنوان شیوهای کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه ى غیرضروری کاهش مدت اجرا و بهینه کردن پروژه ها بکار گرفته می شود. در این مقاله با بکارگیری روش مهندسی ارزش و طرح کار انجمن بین المللی مهندسی ارزش با ارائه ى گزینه های پیشنهادی مناسب به منظور بهینه سازی، بهبود وضعیت و کیفیت واحد همراه با بهینه کردن مصرف بودجه های تخصیصی بیش از ۱۹۶ میلیارد ریال صرفه جویی در هرینه ى اجرای پروژه ى بهینه سازی واحد اسید فسفریک شرکت پتروشیمی رازی پیش بینی گردیده است.