سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ابوالفضل مقیمی اسفندآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تفت

چکیده:
مهندسی ارزش راه حل هایی جهت افزایش بهره وری تولید با جایگزین نمودن بعضی از مواد مصرفی به جای مصرف غیر بهینه مواد، تغییر در روش های انجام کار و یا اصلاح آن، بکارگیری روابط خوب انسانی در کار، جمع آوری کلیه اطلاعات و پردازش آنها و … را در جریان کار خود قرار می دهد. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که، ابعاد کلیدی و فرایند کاری مهندسی ارزش و بیان نکات کاربردی مهندسی ارزش در مراحل چهارگانه ی بهره وری اعم از امکان سنجی، طراحی، تجزیه و تحلیل و بهبود، ضرورت توجه به مهندسی ارزش به عنوان یکی از ابزارهای مهندسی کیفیت مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری جمع آوری شده است