سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امین اسدی زیدآبادی – دانش – آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عباس اسدی زیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلسله دانشگاه صنعتی شریف تهران
اسماعیل امیری شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:
مهندسی ارزش که به عنوان رویکردی گروهی سیستماتیک کارکردگرا و خلاقانه و باهدف بهبود ارزش یک پروژه ازطریق کاهش هزینه های دوره عمر طرح و افزایش کیفیت و عملکرد آن به اجرا درمی اید قابلیت ها و توانمندی خود را دراین راستا به اثبات رسانده است این تکنیک یک فرایند پویا است که درکلیه مراحل چرخه عمر پروژه میتواند مفید باشد اما فرایند پیاده سازی مهندسی ارزش مستلزم تعامل ارکان پروژه است و برای موفقیت نیازمند حمایت جدی بخش کارفرمایی است طرح سدسازی نیاز به داده های اطلاعاتی متعددی دارد که اساس طراحی ها برمبنای این اطلاعات برنامه ریزی میشود لذا درطراحی ها همیشه ناشناخته های متعددی وجود خواهد داشت که درحین اجرا این ناشناخته ها نمایان میگردند باظاهرواشکارشدن اطلاعاتی که درزمان طراحی مخفی بوده اند روش مهندسی ارزش رشدونمو پیدا می کند دراین رابطه سدسازی تجربه مفیدی درنیاز به کاربرد مهندسی ارزش را نشان داده است بکارگیری روش مهندسی ارزش دراجزای مختلف سدسازی شامل تغییر طرح فرازبند بازنگری سیلاب ها و تدقیق طرح سرریز و بازنگری و تدقیق طرح پوشش جداره داخلی تونل انتقال باعث میشود که مبلغ قابل توجهی درپروژه های سدسازی که عمدتا طرح هایی ملی هستند صرفه جویی شود