سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امین اسدی زیدآبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،کرمان
علی اسدی زیدآبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ،تهران

چکیده:
کیفیت طراحی پروژه های عمرانی تاثیر بسزایی در افزایش ارزش آن دارد و از این رو کارفرمایان سعی در افزایش ارزش پروژه های عمرانی از طریق بهبود طراحی دارند. برای نیل به این هدف دو روش پیش روی هر کارفرما است. روش نخست، انتخاب مشاور با صلاحیت برای طراحی و واگذاری مسئولیت طراحی به آن و روش دوم، تولید گزینه های متعدد طراحی، از طریق روش هایی همچون مهندسی ارزش است. روش دوم تولید گزینه های بهتر را با توجه به نیازهای خاص کارفرما و با تمرکز بر حلقه های مفقوده ارزش و تفکر گروهی امکانپذیر می کند. در این تحقیق، به بررسی در مورد طرح های عمرانی با هدف ارزیابی و بررسی شرایط پروژه های عمرانی شهر کرمان برای دست یافتن به معیارها و شاخص های مهم در طبقه بندی پروژه های عمرانی و ارائه راه حل های مناسب و طرح مهندسی ارزش برای رفع مشکلات این پروژه ها، می پردازیم