سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام فلاحی – کارشناس ارشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
محمد حقیقت کیش – استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
محمد برمر – استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده:

از میان خواص حرارتی مواد تغییر فاز دهنده، دمای تغییر فاز و گرمای نهان تغییر فاز مهمترین پارامترها در انتخاب این مواد هستند. پارافینها از این جهت می توانند به عنوان مواد تغییر فاز دهنده در پوشاک مورد استفاده قرار گیرند، گرچه به نظر می رسد جداسازی پارافینها جهت حصول دمای ذوب در محدوده دمای احساس راحتی انسان کار ساده ای نباشد. در این پروژه با استفاده از گرماسنجی تفاضلی پویشی (DSC) دما و گرمای نهان تغییر فاز تعدادی از مواد در دسترس شامل انواع پارافینها و اسیدهای چرب اندازه گیری و خواص آنها با یکدیگر مقایسه شد. به نظر می رسد پیه شتر بتواند در کاربرد به عنوان ماده تغییر فاز دهنده مناسب در پوشاک مورد استفاده واقع شود.