سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا مصباحی – عضو هیات علمی بخش علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

نگرانی روز افزون عمومی نسبت به مسائل محیط زیست و تجزیه کند پلاستیکها در محیط باعث شده که توسعه و تکامل مواد پلاستیکی سریعاً تجزیه پذیر، بی وقفه دنبال شود. این مقاله به بیان برخی تحقیقات محققین کشورهای پیشرفته در مورد پلاستیکهای تجزیه پذیر پرداخته است. مخلوط نشاسته- پلی اتیلن نوعی از پلاستیکهای تجزیه پذیر می باشد. در تحقیقات مذکور توان فیلمهای تجزیه پذیر ساخته شده از نشاسته و پلی اتیلن برای بسته بندی مواد غذایی ارزیابی شد، این فیلمها محتوی نشاسته ذرت به میزان (صفر،۷، ۱۴ و ۲۸ درصد) بوده و در ساختار برخی از آنها حدود ۱۵ درصد پلی اتیلن اکسید شده با وزن ملکولی کم یا زیاد استفاده شده بود. در مرحله بعد خصوصیاتی مانند مقاومت شیمیایی، عبور پذیری در برابر بخار آب، عبور پذیری در برابر گاز(اکسیژن، دی اکسید کربن و نیتروژن) و دوخت حرارتی در فیلمهای مذکور تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که فیلمهای ساخته شده از نشاسته – پلی اتیلن می توانند به عنوان بسته بندی اولیه برای برهی مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.