سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمدرضا طلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

حل معادلات دیفرانسیل توسط روشهای موجکی در سالهای اخیر به خصوص در حل معادلات حاکم بر مسایل مهندسی گسترش زیادی پیدا کرده است. حتی با وجود روشهای عددی متنوع در حل معادلات حاکم به علت ضعف در همگرایی احتیاج به روشهای عددی جدِید احساس میشود. به دلیل همگرایی خوب در روش موجکی ، تنوع زیاد در شکل موجکها و دقت بالا، این روش با موفقیت در حل معادلات دیفرانسیل بکار برده میشود. در این مقاله روشی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش سیستمهای چند درجه آزادی بدست آمده و معرفی گردیده است. در فرمول بندی جدید از موجک هار و موجک لژاندر با مرتبههای مختلف جهت حل معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش قابهای دوبعدی استفاده شده است. از مزایای روش ارائه شده امکان استفاده برای انواع بارگذاری و استفاده در تحلیل- های غیرخطی میباشد. همچنین در این روش به راحتی می توان مرتبههای بالاتر موجک را برای افزایش دقت اعمال کرد. همگرایی سریع در مسایل غیرخطی از ویژگیهای این فرمول بندی میباشد. با استفاده از فرمول بندی ارائه شده چند مثال عددی حل گردیده و سپس نتیجه با جواب دقیق و روشهای عددی دیگر مقایسه و در رابطه با دقت و کارایی عملکرد هر یک از موجکها بحث شده است.