سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهانگیر خزائی – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت علمی گروه مهند

چکیده:

امروزه استفاده از المانهای مسلح کننده ، علی الخصوص میل مهارها در پایدارسازی تراشه های خاک و سنگ جبهه های کاری )تونلها ، معادن ، سدسازی و …( با توجه به عملکرد و کارائی مناسب ، سرعت عملیات اجرائی بالا و آزاد بودن جبهه کار در حین اجراء محبوبیت خاصی در بین دست اندرکاران این حرفه دارد . در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه و موارداستفاده از میل مهار ، انواع میل مهار بطور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به مزایا و معایب ذکر شده ، استفاده از میل مهار غیرفعال )گروت شده – ناتنیده( توصیه می گردد و روش اجراء ، عملکرد و نقش جنس مواد تزریقی گروت –مکانیزم گسیختگی و وضعیت تنش در توده خاک و سنگ اطراف میل مهار و خود میل مهار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتًا جمع بندی و نتیجه گیری ارائه شده است .