سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید زکی پور – انستیتو خوردگی سوئد

چکیده:

در این مقاله احتمال بکار گرفتن متد "میکروترازوی کریستالی کوارتز" (QCM) در پژوهشهای مربوط به مطالعه خوردگی اتسمفری فلزات بخوبی نشان داده می شود و با آزمایشات انجام گرفته شده در ازمایشگاه ، جذب و دفع مولکویهای آب روی کریستال کوارتز مطالعه گردیده و اثر گازهای خورنده ای مانند SO2, NO2 چه بتنهایی و چه با هم درجریان هوای مرطوب با رطوبتهای نسبتی مختلف روی فلزاتی مانند NI,CU بررسی می گردد. بر اساس اندازه گیریهای QCM اثر مواد جلوگیری کننده خوردگی در فاز بخار در کاهش دادن عمل خوردگی بخوبی نشان داده می شود و مقایسه نتایج بدست آمه از عملیات تجربی این مقاله با نتایج بدست آمده از خوردگی اتمسفری با سایر روشها بخوبی صخت، دقت و قابلیت تکرر متد QCM را گواهی می نماید. در اتمه کاربرد روش QCM در محیط های واقعی خوردگی مانند موزه های تاریخی و باستانی، مراکز صنعتی و …. مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.