سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات
محمود پیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک

چکیده:

توجه به مخابرات کوانتومی به عنوان شیوه ای جدید در انتقال اطلاعات، باعث ایجاد تحولاتی شگرف در زمینه پردازشو انتقال داده ها شده است . اسپین به عنوان حامل اطلاعات در این شیوه مخابراتی، بسیار حساسبه میدان بوده ، به نحوی که با کوچکترین میدانی می تواند تغییر جهت بدهد. آنچه در این مقاله به آن توجه شده است استفاده از نانوحسگر ها به عنوان کنترل کننده اسپین و آتاماتای یادگیرنده به عنوان سیستمی آموزشپذیر برای داشتن انتقال اطلاعاتی امن است.