سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه برنایی – دانشگاه جامع علمی کاربرد واحدجهاد دانشگاهی همدان
منصور اسماعیل پور –

چکیده:

نانوتکنولوژی توانمندی مواد ابزارها و سیستمهای جدید با دردست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی واتمی و استفاده ا زخواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود از همین تعریف ساده بر می آید که نانوتکنولوژی در یک رشته جدیدی نیست بلکه رویکردی جدید در تمام رشته ها ست بررسی ها نشان میدهد که نظام سیستماتیک ماده د رمقیاس نانومتری کلیدی برای سیستمهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی با خواص جدید و بهتر میباشد در مقیاس نانو ویژگیهای معمولی مواد تغییر می کند و رفتار سطوح رفته رفته بر رفتار توده ایی ماده غالب میشود و قلمروی کاملا نوین گشوده خواهد شد در تکنولوژی نانو با روی هم قرار دادن چهار یا پنج لایه بسیار نازک با قطر کمتر از ۳ نانومتر اقدام به ساخت حسگرها بازوهای رباتیک و سایر وسایل دیگر می شود در طول این مقاله سعی میشود کاربردهای مهم همچنین بررسی برخی نتایج حاصل از کاربرد نانوفناوری و تاثیر آن بر زندگی بشر بررسی شود.