سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مرشد – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
الهه مسائلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نانو لوله های کربنی موادی با خواص مکانیکی، الکتریکی وحرارتی عالی هستند که کاربرد آنها در مواد مرکب به عنوان رشته منجر به تولید مواد مستحکم بسیار سبکی می شود که به کاهش مصرف انرژی می انجامد. اخیرا تولید الیاف بر پایه نانو لوله های کربنی و تبدیل آنها به پارچه و تولید نخهای فیلامنتی از نانو لوله های مورد بررسی قرار گرفتهراهکارهایی نیز در این زمینه ارائه گردیده است. این الیاف ازجمله الیاف سبکی هستند که از قابلیت جایگزینی الیاف معمولی در کاربردهایی نظیر انواع فیلترها، جلیه های نجات،لباسهای ضد اشتعال، منسوجات الکترونیکی و … برخوردارند. همچنین این الیاف به علت ویژگی های خاص نانو لوله هایکربنی، به عنوان موادی دوستدار محیط زیست که به مصرف بهینه انرژی نیز کمک می نمایند، شناخته شده اند. در این مقاله به مروری بر کاربدر نانو لوله های کربنی در زمینه الیاف جهت بهبود خواص مکانیکی آنها پرداخته شده است.