سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر هاتف – بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

طراحی درست پی سازه ای مستلزم شناخت دقیق رفتار، مقاومت و خواصخاک زیر پی تحت بارهای وارده می باشد. بارهای وارده به سازه های دریایی ناشی از امواج دریا در شرایط عادی و طوفانی دارای شدت، دامنه و فرکانس متغیر بوده و در نتیحه رفتار خاک تحت اینگونه بارها با رفتار آن تحت بارهای استاتیکی متفاوت می باشد.
به منظور بررسی رفتارخاکها در طراحی پی سازه های دریایی لازم است که پارامترهای دینامیکی خاک از طریق آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی مشخص گردد. در این مقاله ضمن تشریح روش آزمایش متناوب سه محوری (Cyclic Triszial) و برش ساده (Shear Cyclic Simple) که ازجمله آزمایش های پر اهمیت دینامیکی خاک می باشند. و بررسی معایب و مزایای هر روش، سیستم های خودکا آزمایش های متناوب سه محوری و بر ش ساده ساخته شده در بخش مهندسی راه و ساختمان ، دانشگاه شیراز تشریح شده است. نمونه نتایج آزمایش های انجام شده بر خاک رس لاب دار شیراز ارائه گردیده است. این نتایج نشان می دهد که پارامترهای مقاومتی خاک در شرایط بارگذاری سه محوری وبرش ساده تابع دفعات، دامنه و فرکانس بار گذاری می باشند. کاربرد این نتایج در طراحی پی سکوهای وزنی دریایی نیز تبیین گردیده است.