سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بانو کشمیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی اصغر خدایاری – مربی گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

برآورد ذخیره کانسارها بخصوص در معادن در حال بهره برداری، یکی از مهمترین پارامترهای لازم برای طراحی و برنامه ریزی تولید معدن است. روشهای زیادی جهت سرعت بخشیدن و افزایش دقت این مرحله از کارهای اکتشافی توسعه یافته است. نرم افزارDatamine از جمله نرم افزارهای موجود در این زمینه می باشد که در حال حاضر یکی ازپر کاربردترین نرم افزارهای برآورد ذخیره به خصوص در ایران، به شمار می رود. در این مقاله برآورد ذخیره معدنسرب و روی انگوران با توجه به آخرین اکتشافات معدن توسط جدیدترین نسخه نرم افزارDatamine انجام شده
است. در ابتدا پس از وارد کردن اطلاعات و طبقه بندی آنها مقاطع مورد نیاز تهیه و مدل هندسی کانسار تهیه شده است. سپس با بلوک بندی کانسار و ثبت مشخصات تمامی بلوکها در آنها ذخیره کانسار تعیین شد. بر اساس این پژوهش میزان ذخیره باقی مانده تقریبا برابر ۱۷ میلیون تن با عیار متوسط ۲۵/۹۲درصد روی و ۴/۷۶ درصد سرب برآورد شده است.