سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت الله رنجبر – گروه اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سنجنده ASTER در ۱۴ باند و در محدوده طول موجهای مرئی، نزدیک مادون قرمز، فروسرخ موج کوتاه و فرو سرخ حرارتی تصویربرداری می کند. جهتاین مطالعه از باندهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۷و۹ این سنجنده جهت بارزسازی آلتراسیون استفاده شده است. با توجه به این نکته که مناطق دگرسان شده دارای جذب در محدوده باند ۹ و بازتاب فوی در محدوده باند ۷ می باشند. نسبت باند ۷/۹ مناطق دگر سان شده، فیلیک و آرژیلیک را به خوبی آشکار می سازد. نسبت باندی ۵/۹ نیز مناطق دگرسان شده را تا حدی آشکار می سازد. همچنین آنالیز مولفه های اصلی و انتخاب یکی از مولفه های اصلی به روش Crosta مناطق دگرسان شده را مشخص می سازد.