سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رضواندهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
حمید آقابابایی – دکتری معدن
سیدهاشم طباطبایی رئیسی – دکتری ژئوفیزیک
بهرنگ کوشاوند – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

با توجه به وجود پتانسیل هیدروکربوری دشت گرگان جهت بدست آوردن مناطق پرامید روشهای مختلف ژئوفیزیکی از قبیل لرزه نگاری دو بعدی، گرانی سنجی، مغناطیس سنجی انجام شده است. با حفر ۱۱ چاه دراین منطقه و برخورد چاه Go-3A به یک افق گازی پرفشار در نزدیکی گل فشان گارنیاریک تپه، جهت بررسی و تفسیر دقیق تر یک محدوده لرزه نگاری سه بعدی در اطراف چاه مذکور انتخاب و اجرا شده است. هدف اصلی دراین جا بررسی ساختارهای زمین شناسی مخزن هیدروکربوری در محدوده لرزه نگاری سه بعدی به وسیله نشانگرهای لرزه ای می باشد.