سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پیمان اقتصادی عراقی – استادیار، گروه علوم زیستی دریا، مرکز ملی اقیانوس شناسی
عبدالوهاب مقصودلو – مربی- کارشناسی ارشد، هماهنگ کننده منطقه ای شبکه جهانی پایش مرجانها د
فاطمه نزهت – کارشناسی ارشد بخش بیولوژی دریا، دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

چکیده:

نظر به تخریب چشمگیر آبسنگهای مرجانی در سالهای گذشته در جهان و خلیج فارس، در این مطالعه به منظور تخمین استرس و پیش بینی تخریب در این جوامع به عنوان یکی از مهم ترین اکوسیستم های دریایی، شاخصهای مختلف ملکولی استرس از جمله میزان کلروفیل، تعیین گردید. نمونه برداری طی یک سال و از سه جنس غالب مرجانها در دو عمق صورت گرفت. دما و ایندکس تابش اشعه فرابنفش هم بطور فصلی اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج به دست امده، میزان کلروفیل و پروتئینهای استرس در مرجانهای مغزی (جنس Favia) کاهش پوشش این جنس مرجانی را در بهار سال بعد پیش بینی نمود.