مقاله کاربرد نشانگر هاي ساختماني در اکتشاف و توسعه هيدروکربني يک پهنه تداخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد نشانگر هاي ساختماني در اکتشاف و توسعه هيدروکربني يک پهنه تداخلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگرهاي لرزه اي
مقاله مشتق اول و دوم جهت دار
مقاله مکعب واريانس
مقاله وارون سازي
مقاله الگوهاي تداخلي
مقاله اکتشافات هيدروکربني
مقاله زاگرس
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پولادزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: گلال ‌زاده علير‌ضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده مطالعه شده، بين دو رژيم ساختماني زاگرسي و عربي واقع شده و مطالعه لرزه اي سه بعدي جامعي بر روي آن انجام شد. بخشي از اين مطالعه، استخراج نشانگرهاي لرزه اي ساختماني (Structural Seismic Attributes) از جملهVariance Cube ،Maps  Azimuth، First&Second Derivative Maps و Inversion است. در نهايت، استفاده از اين نشانگرها، پديده هاي ساختماني تداخلي همچون Superimposed Folding و حوضه ساختماني (Structural Basin) را در پايانه شمال باختري چين خوردگي (Folding NW Termination) نمايان ساخته است. بنابراين به نظر مي رسد در محدوده مورد مطالعه ساختمان هاي عربي و زاگرسي تداخل کرده و يک پهنه دوباره چين خورده (Refolding Belt) ملايم را تشکيل داده اند. مطالعات تکميلي ژئوفيزيک مخزن پتانسيل مخزني نسبي خوبي را در موقعيت ساختماني جديد نشان مي دهند.