مقاله کاربرد نظام برنامه ريزي سلولي چندلايه در رسانه ملي براي مديريت بحران در نظام هاي اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظام برنامه ريزي سلولي چندلايه در رسانه ملي براي مديريت بحران در نظام هاي اجتماعي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله نظام برنامه ريزي سلولي چندلايه
مقاله رسانه ملي
مقاله مديريت بحران
مقاله نظام هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فجايع طبيعي و بحران هاي اجتماعي بدون اطلاع قبلي حادث مي شوند و نظم جاري جامعه را برهم مي زنند؛ فقدان اطلاعات کافي، يکي از مهم ترين عوامل تشديدکننده وضعيت بحراني است و از اين رو نقش اطلاع رساني در مديريت بحران، نقشي راهبردي در دوره هاي پيش از وقوع، وقوع و پس از وقوع بحران است. براي رويارويي با بحران دو رويکرد قابل اتخاذ است، رويارويي برنامه ريزي شده (تلاش براي پيش بيني و کنترل پيش از وقوع حادثه بحراني) و برخورد، پس از غافلگيري.
در مقاله حاضر، بر استفاده از نظام برنامه ريزي سلولي چندلايه براي رويارويي با بحران که اثربخشي آن به شدت در گرو حمايت رسانه ملي است، تاکيد شده است. رسانه ملي به سه صورت مي تواند به اين فراگرد کمک کند: ايفاي نقش به مثابه بانک اطلاعاتي و ذخيره دانش مديريت بحران؛ تدوين برنامه اي براي همراهي با مديريت بحران از طريق بازيابي و ارايه به موقع اطلاعات و تدوين برنامه هاي گوناگون به منظور هدايت مناسب کمک هاي مردمي به سوي مناطق بحران زده، برحسب نوع و شدت وضعيت بحراني
.