سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکامران خواصی – شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
کیکاوس رمضانی – شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

چکیده:

به دلیل اهمیت برق رسانی به مشترکین بطور مستمر ومداوم نیاز به تامین برق مطمئن از اهمیت ویژه ای برخوردار است واز طرفی باید هزینه این مهم حتی الامکان کاهش یابد،باستفاده از آمار ونظریه صف بندی[ ۱]در این مقاله سعی شده است هدف فوق الذکر امکان پذیر گردد.
معمولا همه مااز انتظار کشیدن ودر صف ایستادن رنج میبریم به تجربه دریافته ایم که قطعی فیدر های بیست کیلوولت را می توان به عنوان صفی غیر قابل تحمل هم برای مشترکین و هم برای شرکت توزیع نیروی برق در نظر گرفت . پس برآن شدیم این صف را کوتاه کنیم ودر این راستا استفاده ازنظریه صف بندی را انتخاب وبکار برده ودر ذیل ابتدا فرمولها واصطلاحات مربوط به نظریه صف بندی و مدل برازش شده به فیدرهای ببیست کیلوولت[ ۳] آمده وسپس تحلیل اقتصادی این روش برای داده های سال ۸۰ و ۸۱ امور برق مرکز کرمانشاه که دارای ۱۶ فیدر بیست کیلوولت است ارائهمی شود .