سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز فرقاندوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شاغل در سازمان حس
مجید عبداللهی –

چکیده:

هدف از این مقاله نشان دادن نحوه بکارگیری نظریه فازی در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت می باشد. این مقاله نشان می دهد که نظریه فازی چگونه می تواند به عنوان یک ابزار حسابرسی موثر در عملیات حسابرسی بکار رود. چنین رویکردی میتواند در شرایط وجود ابهام و درک نادقیق از اطلاعات در فرآیند ارزیابی ریسک تقلب مدیریت ، امکان قضاوت و تصمیم گیری بهتری را برای حسابرسان فراهم آورد. در نتیجه حسابرسان دیگر مجبور نیستند ابهامات موجود در فرآیند ارزیابی ریسک تقلب مدیریت را نادیده بگیرند. این عمل منجر به کاهش خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نامناسب درباره صورتهای مالیو افزایش کیفیت حسابرسی می گردد. همچنین با استفاده از نظریه فازی ادراکات و گمانهای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت قابل ترکیب خواهد بود