سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا یگانه – رئیس اداره کنترل هوایی سازمان نقشه برداری کشور
علی اصغر پیوندی – کارشناس ارشد فتوگرامتری مدیریت نظارت سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

کشور ایران بلحاظ موقعیت خاص طبیعیو اقلیمی خویش همواره در معرض وقوع بلایای طبیعی و بحران زایی همچون زلزله و سیل قرار داشته و هر از چند گاهی شاهد وقوع یکی از اینبحرانها در مناطق مختلفی از کشور بوده و متحمل تلفات و خسارات سنگین ناشی از آن می باشیم. جلوگیریکامل از وقوع چنین حوادثی در حال حاضر بعید می نماید و تنها می توان با اتخاذ سیاستهای مناسب و برنامه ریزی های علمی به مقابله با آنها پرداخته و شرایط خاص ناشی از آنها را بنحو صحیح مدیریت نمود. مدیریت چنین بحرانهایی مستلزم ابزار و اطلاعات مختلفی می باشد که از مهمترین آنها اطلاعات مکانی صحیح ، کامل، دقیق و بهنگام از سراسر کشور می باشد. طرح تهیه نقشه های پوششی ۱:۲۵۰۰۰کشور توسط سازمان نقشه برداری در حال حاضر مراحل پایانی خود را پشت سر گذاشته و نزدیک به ۸۰% مناطق کشور تحت پوشش این نقشه ها می باشند. این نقشه ها به سبب ماهیت رقومی و پایه ای بودن خویش، ابزار مناسبی برای تهیه اطلاعات مکانی مختلف مورد نیاز برای شناخت عوامل بحران زا و مناطق بحران خیز در کشور بوده و استفاده از آنها می تواند نقش مهمی در مدیریت صحیح بحرانهای بوجود آمده باشد.