سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان رحیمی لرکی – دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -مخزن هیدروکربوری ،دانشگاه آزاد وا
محمدکمال قاسم العسکری – هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز -دانشکده ی مهندسی نفت

چکیده:

در زمان مواجه با مسائل همبستگی نمودار چاه ها،روش های مختلفی برای شناسایی منابع ارتباط حلقوی در چاه ها استفاده می شو د .روش هایی برای شناسایی نقط ه نشتی از قبیل نگاره های spinner نگاره های دمایی ( temperature logs ) دوربین های ته چاهی (downhole cameras ) نگاره های گرمایی ( thermal decay logs ) و نگاره های نوفه (noise logs ) وجود دارد که برای اندازه گیری دبی های نشتی در محدوده ی بین ۱۰ ت ا ۱۰۰ لیتر بر دقیقه بکار می رون د .به طوری که بسیاری از این روش ها،در ارتباط با نشتی های خیلی کوچک به صورت غیر مؤثر و ناکارآمد ایفای نقش می کنند .ابزار های تشخیص نشتی فراصوتی ته چاهی بهمنظوراندازه گیری نشتی های کوچکی در حدود ۰/۰۲۶ گالن بر دقیقه با یک دقت ۳ فوتی در لوله ی مغزی،لوله ی جداری و سایر تجهیزات نگهدارنده ی فشار استفاده می شوند. در این مقاله مقایسه ای بین روش های تشخیص نشتی معمولی با ابزا ر های تشخیص نشتی فرا صوتی ته چاهی در دو چاه A,B مورد بررسی قرار می گیرند.