سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید سعیدی سورک – پژوهشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اخوان صراف – پژوهشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمود مدرس هاشمی – پژوهشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – پژوهشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با پیشرفت سیستمهای رادار ، روشهای متنوعی برای پردازش سیگنال و آشکار سازی در رادارها پدید آمد . در برخی از روشهای نوین پردازش سیگنال رادار از تبدیلهای زمان – فرکانس ، بویژه تبدیل موجک استفاده میکنند . از مهمترین کاربردهای این تبدیل ، حذف تداخل از سیگنال دریافتی است . در این مقاله به بررسی حذف تداخل با استفاده از نویززدایی بر پایه تبدیل موجک در رادار پرداخته و نشان می دهیم در مواردیکه اهداف به دلیل سرعت کم و یا نزدیکی به سرعت کور در فیلترMTIحذف می شوند این روش موثر واقع می شود .