مقاله کاربرد نيم رخ ريسک در مديريت ريسک محصولات زراعي استان خراسان شمالي (مطالعه موردي چغندر قند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد نيم رخ ريسک در مديريت ريسک محصولات زراعي استان خراسان شمالي (مطالعه موردي چغندر قند)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله ماتريس ريسک
مقاله معيار طبقه بندي
مقاله ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ا ين مطالعه کاربرد نيم رخ ريسک براي مديريت ريسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالي بررسي شده است. براي دست يابي به نيم رخ ريسک از داده هاي مربوط به ۱۲۰ کشاورز چغندرکار براي دوره زماني ۸۶-۱۳۸۴ بهره گرفته شده است. براي ارزيابي خسارت هاي حاصل از هر يک از ريسک ها از دو معيار فراواني وقوع ريسک و ميزان اثر ريسک و سرانجام ماتريس ريسک استفاده شده است. نتايج نشان داد که بزرگ ترين ناحيه ريسک به لحاظ فراواني ريسک‎ها، ناحيه با ريسک پايين بوده است. در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴، فراواني ريسك هاي مربوط به حيوانات وحشي افزايش و اثر دريافت نشدن به موقع وام کاهش يافته است در حالي که در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۶ اثر ريسك حيوانات وحشي، نيروي كار با مهارت ناكافي، ريسك علف هاي هرز، كم بود نيروي كار، هزينه هاي بالاي اعتبارات و كاهش يارانه ها افزايش يافته است. با توجه به يافته ها، استفاده از نيم رخ ريسک در مديريت ريسک ها و طراحي الگوها و پوشش بيمه اي پيش نهاد شد.