سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد قلم چی – گروه مهندسی ارزش قلم چی و دانشگاه گیلان

چکیده:

پروژه های احداث نیروگاه پیچیده و کم نظیر هستند و این پیچیدگی می تواند به عنوان بستری برای بروز اختلافات گوناگون بین طرف های مختلف قرار داد عمل کند . بروز اختلافات در روند اجرای پروژه ، بین طرفهای قرار داد ، به طور مشهود و نامشهود ، بر عوامل زمان ، کیفیت و در نهایت هزینه تاثیر خواهد گذاشت . در این مقاله با تاکید بر اهمیت رفع اختلافات و ضرورت رسیدگی و کن ترل ادعاها جهت تسهیل حرکت پروژه در مسیر تعیین شده، نقش مهم « خلاقیت » فردی و گروهی در حل اختلافات قراردادی در کنار سایر روشهای موجود و متداول بررسی گردیده و با پرداخ ت ن به روش حل مساله بر اساس خلاقیت، « اختلاف » و رفع و حل آن به عنوان یک « مساله » در نظر گرفته می شود و در ادامه ارتباط بنیادی خلاقیت با مهندسی ارزش مورد توجه قرار می گیرد و نهایتاَ روش حل اختلافات با مهندسی ارزش بر مبنای ارتقای کیفیت با حفظ یا کاهش هزینه های مرتبطه مورد بحث قرار می گیرد . در این بحث با بررسی منشأ بروز اختلافات ، به چگونگی کارکرد مهندسی ارزش در مراحل مختلف حیات پروژه و مقاطع خاص پرداخته می شود و در پایان ، عملکرد مهندسی ارزش در روغنکاری چرخهای درگیر پروژه به واسطه اصطکاک اختلاف با ذکر دلایل نتیجه خواهد شد .