سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر رهبر – استادیار سازمان صنایع هوافضا پژوهشکده سیستمهای پدافند هوایی

چکیده:

برای دستیابی به جداول تیر راکتهای سوخت جامد به منحنیدقیق نیروی پیشران نیاز می باشد دراین موتورها دمای اولیه سوخت تاثیر قابل ملاحظه ای برروی پروفیل نیروی پیشران دارد درروشهای متداول کنونی از طریق تجربی اثر دما برروی نرخ سوزش اندازه گیری شده و سپس با استفاده از روابط ترمودینامیکی، منحنی نیروی پیشران محاسبه می گردد در هر صورت بدلیل فرضهای ساده کننده ای که در بدست آوردن این روابط استفاده می شود منحنی محاسبه شده همواره با منحنی بدست آمده از تست استاتیک مطابقت ندارد دراین مقاله دیدگاه جدیدیمطرح می گردد انگیزه این دیدگاه از شبکه عصبی مصنوعی گرفته شده است