سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – استادیار گروه مهندسی آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیشرفت وتوسعه تکنولوژی و افزایش جمعیت بخصوص در مناطق شهری و صنعتی از عوامل فزاینده آلاینده ها به حساب می آیند. آلاینده ها از جمله عوامل مختل کننده محیط زیست به شمار می روند و خاک به عنوان یکی از اجزاء مهم محیط زیست درمعرض مستقیم آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و مواد زائد جامد شهری، فاضلاب شهری و مواد مورد مصرف درکشاورزی است. در سالهای اخیر توجه به فلزات سنگین در خاکها به دلیل اثرات نامطلوب بر روی فعالیتهای متابولیکی و فیزیولوژیکی موجود ات زنده افزایش یافته است . بنابراین به گونه ای باید آنها را از محیط های آلوده دفع نموده و یا اثرات آنها را کاهش داد . برای دفع و یا کاهش اثرات فلزات سنگین در خاک راه حلهای گوناگونی ارائه شده است که اغلب این روشها مستلزم صرف هزینه های زیاد می باشد . علاوه بر این خود این روشها ممکن است اثرات نامطلوب دیگری بر محیط زیست وارد نمایند . این مسائل باعث رویکرد به روشهای بیولوژیکی شده است که اثرات نامطلوب زیست محیطی ندارند . از جمله این روشها کاربرد هیپراکیمولاتورهاست . هیپراکیمولاتورها گیاهانی هستند که فلزات سنگین را از خاک جذب می کند و باعث کاهش آلودگی خاک میشوند . چنانچه بتوانیم گیاهانی را پرورش دهیم که برای جذب و جمع آوری ف لزات سنگین خاک رشد سریعی داشته باشند به طوری موثری خواهند توانست در پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین همچنن اراضی اطراف جاده ها و مناطق صنعتی استفاده شوند . در این تحقیق گلخانه ای سه گیاه هیپراکیمولاتور ذرت، آفتابگردان و گندم برای بهسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. برای هر گیاه دو تیمار خاک شاهد و خاک حاوی کادمیوم وسرب (۱۱۶/۶ppm کادمیوم + ۶۰۰ppm سرب ) با ۵ تکرار در نظر گرفته شد . طرح براساس روش کاملاً تصادفی صورت گرفت. بعد از مراحل کاشت، داشت و برداشت و آماده سازی نمونه ها جذب کادمیوم وسرب توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد . نتایج نشان می دهد که گیاه گندم هیپراکیمولاتور مناسبی برای سرب می باشد و به علت داشتن ریشه های افشان قادر است مقادیر زیادی فلز سرب را با جذب و در خود ذخیره کند . همچنین از بین سه گیاه، آفتابگردان بیشتر ین غلظت کادمیوم را از خاک به وسیله ریشه جذب می کند ولی جذب سرب از دو طریق ریشه و برگ صورت می گیرد، بنابراین از هیپراکیمولاتور سرب می توان برای بهسازیاک و هوا استفاده کرد.