سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ملکی دلارستاقی – متخصصپزشکی قانونی و مسمومیتها ، هیپنوتراپیست

چکیده:

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم به طرق مختلف با القاء تلقینات مستقیم ، تصویرسازی ذهنی و نیز همراه با شناخت درمانی و درمانهای رفتاری ، نقش موثر و مهمی در درمان اختلالات جنسی زناشویی از جنبه های گوناگوندارد.عدم توانایی در نعوظ ، انزال زودرس ، عدم رسیدن به ارگاسم در زنان ، تاخیر یا عدم انزال در مردان ، کمبود میل جنسی ، ترس جنسی و… از جمله اختلالات جنسی هستند که به درمانهای هیپنوتیزمی پاسخ قابلتوجهی میدهند و حتی وقتی به سایر روشهای درمانی اورولوژیک ، ژنیکولوژیک و سایکولوژیک نیز نیاز باشد ، به عنوان روشهای درمانی کمکی بسیار مفید خواهند بود در این مقاله با مرور رفرنسهای معتبر و مقالات متعدد منتشر شده بین سالهای ۲۰۰۵-۱۹۷۵ درMEDLINE PUBMED, EMBASEو نیز معرفی چندcase که در تجارب شخصی اینجانب بخوبی با هیپنوتیزم درمان شده اند ، تاثیر جالب توجه روشهای هیپنوتیزمی در درمان اینگونه اختلالات مورد بحث قرار می گیرد و چگونگی استفاده از هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم برای حل برداشتهای بیمارگونه در مورد ارتباط جنسی ، کاهشاضطراب جنسی ، افزایش اعتماد به نفس و اطمینان به توانایی جنسی خود ، تلقین مستقیم جهت رفع ناتواناییها و نیز به عنوان یکروش تشخیصی جهت یافتن علل بروز این مشکلات شرح داده می شود . همچنین لزوم کسبمهارت در تکنیکهای هیپنوتیزمی نه به عنوان یک روش طب آلترناتیو ، بلکه به عنوان یکروش طبی معتبر ، اصیل و هنرمندانه به پزشکان ، ماماها ، پرستاران و به کلیه کسانیکه به طور رسمی و قانونی به امر تشخیص و درمان اشتغال دارند توصیه میگردد و از خود هیپنوتیزم نیز به اجمال بحث می شود. تکنیکی ساده ، بدون خطرو موثر که به راحتی می توان به بیمار آموزش داده تا به عنوان یکروش درمانی و یا یکروش درمان کمکی در جهت رفع بیماری یا بهبود وضعیت بیمار بکار گرفته شود